Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 04 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe opleiding geopend door de "Haute Ecole de la Province de Liège - Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend wordt en in aanmerking komt voor de subsidies

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2001029557
pub.
04/01/2002
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een nieuwe opleiding geopend door de "Haute Ecole de la Province de Liège - Rennequin Sualem" vanaf het academiejaar 2001-2002 erkend wordt en in aanmerking komt voor de subsidies


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 5 juli 2000 tot instelling van de nieuwe opleidingen in de hogescholen die worden georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap vanaf het academiejaar 2000-2001;

Gelet op het decreet van 19 juli 2001 tot invoering van nieuwe opleidingen in de hogescholen die worden georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap vanaf het academiejaar 2001-2002;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2000 waarbij toelating wordt gegeven vanaf het academiejaar 2000-2001 in de Hogescholen nieuwe afdelingen, nieuwe opties of nieuwe specialisaties te openen, of te erkennen en voor de toelagen op te nemen;

Gelet op het advies nr. 25 van de Algemene Raad van de Hogescholen van 30 november en 16 december 1999 en 20 januari 2000;

Gelet op het advies nr. 39 van de Algemene Raad van de Hogescholen van 18 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 15 oktober 2001;

Overwegende dat de afdeling "Tekenkantoor en organisatie in de bouwkunde" werd afgeschaft en vervangen door de optie "Bouwkunde" in de afdeling "Bouwkunde";

Overwegende dat de "Haute Ecole de la Province de Liège" "Rennequin Sualem" de afdeling "Tekenkantoor en organisatie in de bouwkunde" organiseerde;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 20, § 2, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, wordt de optie "Bouwkunde" in de afdeling "Bouwkunde", georganiseerd in de technische categorie van het hoger onderwijs van het korte type door de "Haute Ecole de la Province de Liège - Rennequin Sualem" in haar vestiging van Verviers, erkend en komt zij in aanmerking voor de subsidies.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2001.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 oktober 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^