Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 november 2001
gepubliceerd op 13 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2000

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029054
pub.
13/02/2002
prom.
22/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het indexcijfer « televisiekosten » voor het jaar 2000


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 6 februari 1987 betreffende de radiodistributie- en teledistributienetten en betreffende de handelspubliciteit op radio en televisie, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 1989 en het decreet van 19 juli 1991, inzonderheid op artikel 17, § 1;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 december 1991 tot vaststelling van de nadere regels voor de verdeling van de inkomsten uit de commerciële reclame ten voordele van de geschreven pers;

Gelet op de gezamenlijke voordracht van de R.T.B.F. en RTL-TVI het indexcijfer « televisiekosten » op de waarde van het indexcijfer « gezondheid » vast te stellen, Besluit :

Artikel 1.Voor het jaar 2000 is het indexcijfer « televisiekosten » gelijk aan het indexcijfer « gezondheid », dit is de waarde 123,35 (basis 1989 = 100).

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 22 november 2001.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten en Letteren en van de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^