Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 maart 2002
gepubliceerd op 17 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029186
pub.
17/04/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 8 juli 1997;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 28 februari 2002, Besluit :

Artikel 1.De adressen vermeld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur worden vervangen door de volgende adressen : « Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Ministerie van de Franse Gemeenschap, Leopold II-laan, te 1080 Brussel;

Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Jean Chapelierstraat 35, te 1050 Brussel;

Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind, Verenigingstraat 11, te 1000 Brussel;

Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap, Saincteletteplein 2, te 1080 Brussel; « Office de la Naissance et de l'Enfance » (Diensten voor Geboorte en Kinderwelzijn), Gulden Vlieslaan 86, te 1060 Brussel; « Radio-Télévision Belge de la Communauté française », Reyerslaan 52, te 1040 Brussel; « Centre Hospitalier Universitaire de Liège », Universitair Domein van het Sart Tilman, bus 35, te 4000 Luik.

Dienst voor inning van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap, avenue Gouverneur Bovesse 29, te 5100 Jambes ».

Art. 2.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden « Ministerie van Cultuur en Sociale Zaken », vervangen door de woorden « Ministerie van de Franse Gemeenschap ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 maart 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Ambtenarenzaken, R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^