Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 maart 2002
gepubliceerd op 30 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het College voor advies en het College voor reclame van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029190
pub.
30/04/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van het College voor advies en het College voor reclame van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 betreffende de « Conseil supérieur de l'audiovisuel » (Hoge Raad voor de audiovisuele sector van de Franse Gemeenschap van België) en de private diensten voor klankradio-omroep; op de voordracht van de Minister van Kunsten en Letteren en de Audiovisuele Sector;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2002, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van het College voor advies worden benoemd : - Mevr. Françoise Havelange; - De heer Henri Benkoski; - De heer Jean-Claude Guyot; - De heer Philippe Reynart; - De heer Frédéric Young; - De heer Thierry Degives; - De heer Daniel Soudant; - De heer Karl Noben; - Mevr. Suzy Collard; - De heer Jean-Paul Philippot; - De heer Francis Goffin; - De heer Claude Berda; - De heer Patrick Blocry; - De heer Jules Houard; - Mevr. Antoinette Brouyaux; - De heer Francis Gennaux; - De heer Gunars Briedis; - De heer Théo Hachez; - Mevr. Margaret Boribon; - Mevr. Martine Simonis.

Art. 2.Tot plaatsvervangend lid van het College voor advies worden benoemd : - De heer Michel Huisman (van Mevr. Françoise Havelange); - De heer Guy Bricteux (van de heer Heri Benkoski); - De heer Fernand Grifnee (van de heer Jean-Claude Guyot); - Mevr. Nicole Labouverie (van de heer Philippe Reynart); - De heer Tanguy Roosen (van de heer Frédéric Young); - De heer Jean-Marie Beauloye (van de heer Thierry Degives); - De heer Christian Miroir (van de heer Daniel Soudant); - De heer Bernard Dubuisson (van de heer Karl Noben); - De heer Grégory Finn (van Mevr. Suzy Collard); - De heer Gérard Loverius (van de heer Jean-Paul Philippot); - De heer Freddy Tacheny (van de heer Francis Goffin); - De heer André Kemeny (van de heer Claude Berda); - Mevr. Michèle Legros (van de heer Patrick Blocry); - De heer Alain Tabart (van de heer Jules Houard); - De heer Joseph Schoonbroodt (van Mevr. Antoinette Brouyaux); - De heer Nicolas Brahy (van de heer Francis Gennaux); - Mevr. Irène Dekelper (van de heer Gunars Briedis); - Mevr. Marie-Paule Eskenazi (van de heer Théo Hachez); - De heer François Le Hodey (van Mevr. Margaret Boribon); - De heer Patrick Michalle (van Mevr. Martine Simonis).

Art. 3.Tot lid van het College voor reclame worden benoemd : - de heer Philippe Caufriez; - De heer Vincent Guerin; - De heer Roger Reamakers; - De heer Jacques Deneef; - De heer Thierry Keyen - De heer Yves Gerard; - De heer Dan Cukier; - De heer Philippe Delusinne; - Mevr. Valérie Cleeren; - De heer Serge Maucq - Mevr. Myriam Catz; - De heer Jean-Michel Ronsse - De heer Michel Geyer; - De heer Jean-Luc Charlier.

Art. 4.Tot plaatsvervangend lid van de College voor reclame worden benoemd : - Mevr. Marie-Claire Musin (van de heer Philippe Caufriez); - De heer Simon-Pierre De Coster (van de heer Vincent Guerin); - De heer Marc Lerckx (van de heer Roger Reamakers); - De heer Jules Henry (van de heer Jacques Deneef); - De heer Baudoin de Montblanc (van de heer Thierry Keyen); - Mevr. Nadya Leroy (van de heer Yves Gerard); - De heer Marc Isgour (van de heer Dan Cukier); - De heer Jean-Claude Dastot (van de heer Philippe Delusinne); - Mevr. Edith Vanhemelrick (van Mevr. Valérie Cleeren); - De heer Jean-Philippe Ducart (van de heer Serge Maucq); - De heer Jacques Sepulchre (de Mevr. Myriam Catz); - De heer Philippe Allard (van de heer Jean-Michel Ronsse); - De heer Eric Gobin (van de heer Michel Geyer); - De heer Bob De Paepe (van de heer Jean-Luc Charlier).

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele Sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 maart 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^