Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid bij de Cel voor de programmatie van dringende werken in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029239
pub.
04/06/2002
prom.
15/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid bij de Cel voor de programmatie van dringende werken in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs dat wordt ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van 26 september 2001 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden bij de Cel voor de programmatie van dringende werken in toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende het programma voor dringende werken.

Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als effectief lid dat het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap vertegenwoordigt ter vervanging van de heer CHEVALIER : - de heer Jacques REZETTE.

Art. 2.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid dat het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap vertegenwoordigt ter vervanging van de heer Jacques REZETTE - de heer Jacques MONARD

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 15 april 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : J.-M. NOLLET, Minister van Kinderwelzijn, belast met het Programma voor dringende werken aan de schoolgebouwen van het basis- en secundair onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^