Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques de la Communauté française »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029240
pub.
04/06/2002
prom.
11/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques de la Communauté française »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 2001 waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 november 2001 tot oprichting van een « Centre des Technologies agronomiques » (Centrum voor Landbouwkundige Technologie) van het onderwijs van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1999 tot verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Franse Gemeenschapsregering, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden tot lid van het Beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques » aangesteld voor een duur van vier jaar : 1° als vertegenwoordigers van het hoger onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap : - de heer Pierre GREGOIRE, Directeur-Voorzitter van de « Haute Ecole Charlemagne » - de heer Francis DELANAYE, Directeur van de Landbouwkundige afdeling van de « Haute Ecole Charlemagne » - de heer Christian MARCHE, leraar op de « Haute Ecole Charlemagne » - de heer Marc CLIGNEZ, leraar op de « Haute Ecole Charlemagne » 2° als vertegenwoordigers van het secundair onderwijs van het onderwijs van de Franse Gemeenschap : - de heer Emile VANDERCAMME, directeur van het « Institut technique de la Communauté française de Huy » - de heer Joseph DESCY, directeur van het « Athénée royal du Condroz Jules-Deblot » 3° als vertegenwoordiger van de « Université de Liège » : - de heer Pascal LEROY 4° als vertegenwoordiger van de betrokken professionele sector - de heer Michel MATHIEU, « Fédération wallonne de l'Agriculture » 5° als vertegenwoordiger van de lokale gemeenschappen - de heer DELPORTE 6° als vertegenwoordiger van het meesters-, vak- en dienstpersoneel - de heer Bernard BEAULIEU 7° als vertegenwoordiger van het Waalse Gewest - de heer Jean-Luc MARTIN Elk lid bedoeld in het eerste lid kan een plaatsvervanger aanstellen waarvan hij de naam aan het Beheerscomité meedeelt.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2001.

Brussel, 11 april 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^