Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029249
pub.
04/06/2002
prom.
24/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

24 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Erkenningscommissie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd op 6 april 1998, 5 mei 1999 en 29 maart 2001, inzonderheid op zijn artikel 46;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 november 1991 tot vaststelling van de werking van de erkenningscommissie, zoals gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning van de toekenning van toelagen voor de diensten bedoelde bij artikel 43 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 1999 tot aanwijzing van de leden van de erkenningscommissie;

Overwegende dat een lid zijn ontslagneming heeft ingediend en dat de samenstelling van de commissie dient te worden geactualiseerd, Besluit :

Artikel 1.Benoemd wordt tot plaatsvervangende lid van de erkenningscommissie de Mevr. Cathy Vermeersch-Renard, ter vervanging van de heer Alain Lising, onstlagnemend.

Art. 2.Dit besluit treed in werking op 7 maart 20002.

Brussel, 24 april 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met de Hulpverlening aan de jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^