Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 29 april 2002
gepubliceerd op 04 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029258
pub.
04/06/2002
prom.
29/04/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 maart 1983 betreffende de organisatie van verzorgingsinstellingen in de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij het decreet van 10 april 1995;

Overwegende dat de samenstelling van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins" dient te worden hernieuwd, Besluit : Article 1er. Tot voorzitter van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins" wordt benoemd : - de heer Stéphane LEJEUNE.

Art. 2.Tot werkend lid en plaatsvervangend lid van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins" worden benoemd : - de heer Christian BOUFFIOUX, werkend lid, en de heer Daniel PILAT, plaatsvervangend lid; - Mevr. Marie-Camille COLLINET, werkend lid, en de heer Jean BURY, plaatsvervangend lid; - de heer Patrick DECOSTER, werkend lid, en de heer Benoît HALLET, plaatsvervangend lid; - de heer Guy DURANT, werkend lid, en de heer Jacques MELIN, plaatsvervangend lid; - de heer Pierre GILLET, werkend lid, en de heer Daniel HASARD, plaatsvervangend lid; - de heer Jean HERMESSE, werkend lid, en de heer David LIENARD, plaatsvervangend lid; - de heer Jean-Marc LAASMAN, werkend lid, en Mevr. Valérie FABRI, plaatsvervangend lid; - de heer Yves SMEETS, werkend lid, en de heer Jean-Claude PRAET, plaatsvervangend lid; - Mevr. Isabelle VAN DER BREMPT, werkend lid, en Mevr. Marianne HUBINON, plaatsvervangend lid; - de heer Jean-claude YERNAULT, werkend lid, en Mevr. Colette JACOB, plaatsvervangend lid.

Art. 3.Onder de bij artikel 2 bedoelde leden worden benoemd tot Ondervoorzitter van de "Conseil communautaire des Etablissements de soins" : - de heer Guy DURANT; - de heer Pierre GILLET; - de heer Jean-Marc LAASMAN.

Art. 4.De bij de artikelen 1, 2 en 3 bedoelde leden worden benoemd voor een periode van zes jaar, die begint te lopen vanaf 1 mei 2002.

Brussel, 29 april 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^