Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 juni 2002
gepubliceerd op 10 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029340
pub.
10/09/2002
prom.
13/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het alternerend secundair onderwijs bekrachtigen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 juli 1991 houdende regeling van het alternerend secundair onderwijs, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 1999 tot bepaling van de modellen van de attesten en getuigschriften ter bekrachtiging van de secundaire studies in het alternerend onderwijs;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 30 mei 2002;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid het recht op het behalen van attesten en getuigschriften waarvan de voortzetting van hun studies afhangen te waarborgen aan de leerlingen die regelmatig ingeschreven zijn voor studierichtingen georganiseerd door de inrichtingen die betrokken zijn bij voormeld decreet van 3 juli 1991, en de directies van de inrichtingen die de bekwaamheidsbewijzen zullen uitreiken waarvan de modellen bepaald zijn in dit besluit toe te laten zo vlug mogelijk ingelicht te worden ten einde het administratief werk dat moet uitgevoerd worden vóór de deliberaties, te kunnen organiseren;

Gelet op het advies nr. 33.565/2 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2002, met toepassing van artikel 84, lid 1, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De attesten A, B en C, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van het decreet van 3 juli 1991 houdende regeling van het alternerend secundair onderwijs worden opgemaakt overeenkomstig de in de bijlagen 1 tot 12 opgenomen modellen.

Art. 2.Het verslag over de bekwaamheden verworven op het einde van het 1e jaar van de 2e graad van het beroepsonderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 13.

Art. 3.Het attest van deeltijds schoolbezoek als regelmatig ingeschreven leerling, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 14.

Art. 4.Het getuigschrift van het alternerend secundair beroepsonderwijs van de 2e graad, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 15.

Art. 5.Het getuigschrift van onderwijs van het 6e jaar van het alternerend secundair beroepsonderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 16.

Art. 6.Het getuigschrift van bekwaamheid van het 6e jaar van het alternerend secundair onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 17.

Art. 7.Het getuigschrift van bekwaamheid van het 7e jaar van het alternerend secundair onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 18.

Art. 8.Het getuigschrift van specifieke bekwaamheid van het alternerend secundair beroepsonderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 bis van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 19.

Art. 9.Het getuigschrift van bekwaamheid van hoger secundair onderwijs van het alternerend secundair technisch kwalificatie-onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 20.

Art. 10.Het getuigschrift van hoger secundair onderwijs van het alternerend secundair beroepsonderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 21.

Art. 11.Het aanvullend getuigschrift van kennis inzake bedrijfsbeheer, uitgereikt met toepassing van artikel 12 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 22.

Art. 12.Het getuigschrift van beroepsbekwaamheden van de 2e graad van het beroepsonderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 10 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 23.

Art. 13.Het getuigschrift van regelmatig schoolbezoek, uitgereikt met toepassing van artikel 9 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 24.

Art. 14.Het getuigschrift van wederopname in het buitengewoon onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 10 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 25.

Art. 15.Het getuigschrift van wederopname in het gewoon secundair onderwijs, uitgereikt met toepassing van artikel 10 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgemaakt overeenkomstig het model in bijlage 26.

Art. 16.De verbintenis van de Ouders of de Personen die in rechte of in feite het ouderlijk gezag uitoefenen, vastgesteld met toepassing van artikel 3 van voormeld decreet van 3 juli 1991, wordt opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 27.

Art. 17.In de modellen als bijlagen verwijzen de nummers op het einde van de regel naar de richtlijnen die in bijlage 28 staan.

Art. 18.De afkortingen van de nationaliteiten worden in bijlage 29 vermeld.

Art. 19.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 1999 tot bepaling van de modellen van de attesten en getuigschriften ter bekrachtiging van de secundaire studies in het alternerend onderwijs wordt opgeheven.

Art. 20.Dit besluit treedt in werking op 17 juni 2002.

Art. 21.De Minister tot wiens bevoegdheid het secundair onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juni 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs en Buitengewoon Onderwijs, P. HAZETTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^