Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 juli 2002
gepubliceerd op 13 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029447
pub.
13/01/2003
prom.
26/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


26 JULI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van een lid van de Selectiecommissie voor films


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met het onderwijs en de audiovisuele sector;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, gewijzigd bij de besluiten van 17 februari 1976, 24 maart 1978, 4 april 1995, 25 maart 1996, 21 december 1998 en 5 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1999 houdende aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^