Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 juli 2002
gepubliceerd op 13 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de 1e zittijd 2002, van het besluit van 7 december 2000 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd v

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029491
pub.
13/01/2003
prom.
22/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de 1e zittijd 2002, van het besluit van 7 december 2000 tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), van gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de ergotherapie en gegradueerde in de logopedie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene regeling van het hoger onderwijs in hogescholen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 augustus 1957 houdende bepaling van de voorwaarden waaronder de diploma's van vroedvrouw, verpleger of verpleegster worden uitgereikt, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 11 juli 1960;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 november 1964 houdende instelling van het diploma van gegradueerde in de logopedie en vaststelling van de voorwaarden waaronder het wordt uitgereikt;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 april 1965 houdende instelling van het diploma van gegradueerde in kinesitherapie en van het diploma van gegradueerde in de ergotherapie en vaststelling van de voorwaarden waaronder deze diploma's worden uitgereikt;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 mei 1991 houdende instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), van gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de ergotherapie en gegradueerde in de logopedie, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 april 1994 houdende de voorwaarden waaronder de diploma's van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster worden uitgereikt, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1995;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1995 houdende vaststelling van het programma en de geldigheidsvoorwaarden van het klinisch onderwijs voor het behalen van de diploma's van vroedvrouw en gegradueerd(e) verpleger of verpleegster;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2000 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), van gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de ergotherapie en gegradueerde in de logopedie, zoals gewijzigd;

Overwegende dat de lijst van de leden van de examencommissie, zoals zij in het voormeld besluit van 7 december 2000 voorkomt, aangevuld en gewijzigd moet worden rekening houdend met de leden van het onderwijzend personeel die werkelijk examens hebben afgenomen tijdens de eerste zittijd 2002 van die examencommissie, Besluit :

Artikel 1.§ 1. In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster) en gespecialiseerd gegradueerd verpleger(-ster), van gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de ergotherapie en gegradueerde in de logopedie, wordt de tekst die voorkomt onder de titel « Afdeling : gegradueerde verpleger(-ster)" als volgt aangevuld : AFDELING : Gegradueerde verpleger(-ster) : A . Officieel Onderwijs : Hoogleraren bij de "Haute Ecole Francisco Ferrer" Derde studiejaar : Mevr. BARDECHE Joëlle Mevr. SADOINE Odette.

Hoogleraar bij de "Haute Ecole provinciale Mons - Borinage - Centre" Eerste en tweede studiejaren : Mevr. CANTINEAU Maryse.

Hoogleraren bij de "Haute Ecole provinciale du Hainaut occidental" Tweede studiejaar : Mevr. DURIEUX Claudine Mevr. LEFEBVRE Françoise Hoogleraar bij de « Haute Ecole de la Province de Liège » « A.Vésale » Derde studiejaar : Mevr. MERTENS-FOHN Antoinette Hoogleraren bij de "Haute Ecole de la Province de Namur" Tweede studiejaar : Mevr. JONCKEERE Olivia Mevr. LUC Catherine Hoogleraar bij de "Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » Tweede studiejaar : Mevr. WILMOTTE-NAMUR Marie-Thérèse B . Vrij Onderwijs Hoogleraren bij de "Haute Ecole Mosane - HEMES Derde studiejaar : Mevr. DUMONT Valérie.

Mevr. SPIROUX Gisèle Mevr. WOLFS Marie-Elise.

Hoogleraar bij de "Haute Ecole namuroise catholique" (HENac) Derde studiejaar : Mevr. LAMBERT Isabelle. § 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de tekst die voorkomt onder de titel « Afdeling : Kinesitherapie » als volgt aangevuld : AFDELING : Kinesitherapie A . Officieel Onderwijs Hoogleraar bij de Hogeschool van de Franse Gemeenschap « Paul-Henri Spaak » Derde studiejaar : De heer BALESTRA Costantino § 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de tekst die voorkomt onder de titel « Afdeling : Ergotherapie » als volgt aangevuld : A . Officieel Onderwijs Hoogleraren bij de Hogeschool van de Franse Gemeenschap « Paul-Henri Spaak » Eerste studiejaar : Mevr.ARVOLA Armi.

Mevr. CONTEMPRE Brigitte Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Province de Liège » « A.Vésale » Eerste studiejaar : Mevr. DE WERGIFOSSE Michèle Derde studiejaar : Mevr. DE WERGIFOSSE Michèle Mevr. DURY Fabienne.

B . Vrij Onderwijs Hoogleraar bij de « Haute Ecole catholique de Charleroi » Eerste studiejaar : Mevr. DEBRUYNE Claire Hoogleraar bij de « Haute Ecole Ilya Progogine - ISCAM » Eerste studiejaar : De heer CASTELEIN Pierre § 4. In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt de tekst die voorkomt onder de titel « Afdeling : Logopedie » als volgt aangevuld : A . Officieel Onderwijs Hoogleraren bij de « Haute Ecole provinciale Mons - Borinage - Centre » Eerste studiejaar : Mevr. LELONG Odette.

Derde studiejaar : Mevr. BARBIAUX Brigitte Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » Eerste studiejaar : De heer NAMUR Maurice Hoogleraren bij de « Haute Ecole de la Province de Liège « A.Vésale » Derde studiejaar Mevr. DESIRON Christine Mevr. REGINSTER Hoogleraar bij de « Haute Ecole de la Ville de Liège » Eerste studiejaar : De heer THEUNISSENS Eric B . Vrij Onderwijs Hoogleraren bij de « Haute Ecole Léonard de Vinci-Marie Haps » Eerste studiejaar : De heer MAES Daniel.

Derde studiejaar : Mevr. HUBIN Hélène Mevr. LAHAYE Anne De heer VERHEYDEN Patrick.

Bijzondere bevoegdheden Voor het eerste en derde studiejaar : De heer DECALLONNE Luc, licenciaat in de rechten, kandidaat in de wijsbegeerte, docent bij de « Haute Ecole Charleroi Europe ».

Voor het derde studiejaar : De heer NOSSENT André, Doctor in de geneeskunde, Directeur van de paramedische afdeling van de « Haute Ecole de la Ville de Liège », afdeling Logopedie.

Artikel 1.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2002.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^