Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 07 oktober 2002
gepubliceerd op 16 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de « Commission de sélection des films »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029554
pub.
16/01/2003
prom.
07/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 OKTOBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de « Commission de sélection des films » (Selectiecommissie voor films van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 juni 1967 ter bevordering van de Franstalige filmcultuur, gewijzigd bij de besluiten van 17 februari 1976, 24 maart 1978, 4 april 1995, 25 maart 1996, 21 december 1998 en 5 mei 1999;

Gelet op het belsuit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10 a) , Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan de dames Anne Hislaire en Anne Lévy-Morelle, aan de heren Jean-Henri Compère, Thierry de Coster, Teff Erhat, Michaël Ismeni, Manu Kamanda en Dominique Standaert aangewezen tot effectieve leden van de Selectiecommissie voor films bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor films.

Art. 2.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Dominique Guerrier aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Selectiecommissie voor films bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor films en tot effectief lid bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2001.

Art. 3.Eervol ontslag wordt verleend aan de heer Claudio Pazienza aangewezen tot plaatsvervangend lid van de Selectiecommissie voor films bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Selectiecommissie voor films sluiten houdende aanwijzing van de leden van de Selectiecommissie voor films en tot effectief lid bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001.

Art. 4.Mevrn. Grace Winter, Sabrina Leurquin, Micheline Hardy en Isabelle Molhant; de heren Luc Jabon, Marc-Henri Wajnberg, Philippe Bourgueil, Stefan Liberski, Dany Habran en Joseph Rouschop worden aangewezen tot effectieve leden van de Selectiecommissie voor films.

Art. 5.Mevrn. Hélène Papot, Caroline Jeanjot, de heren Michel de Wouters, Willy Perelstejn, Roger Beckmans, Thierry Knauf en Eric Van Beuren worden aangewezen tot plaatsvervangende leden van de Selectiecommissie voor films.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 5 september 2002.

Art. 7.De Minister tot wiens bevoegdheden de Audiovisuele Sector behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 oktober 2002.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister belast met de Audiovisuele Sector, R. MILLER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^