Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 26 februari 2003
gepubliceerd op 31 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029210
pub.
31/07/2003
prom.
26/02/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


26 FEBRUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Université de Liège »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het hoger onderwijs in de Rijksuniversiteiten, inzonderheid op artikel 8, 7°, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1964, van 24 maart 1971 en bij de decreten van 1 augustus 1978 en van 8 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 1975;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de Université de Liège , gewijzigd bij het besluit van 15 november 2002;

Besluit : Enig artikel. In artikel 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 oktober 2001 houdende benoeming van de ledenvan de Raad van bestuur van de Université de Liège , worden de woorden « W. Mersch, Voorzitter-Gedelegeerd bestuurder van Magotteaux International, rue Haute 75, 4700 Heupen » vervangen door de woorden « X. Falla, Directeur van de Regionale Zetel te Luik van de Bank CBC, rue Beeckman 12, 4000 Luik ».

Brussel, 26 februari 2003.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^