Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 januari 2003
gepubliceerd op 06 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029314
pub.
06/06/2003
prom.
09/01/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 JANUARI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd bij de decreten van 6 april 1998, 5 mei 1999 en 28 maart 2001, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 1995 tot bepaling van de voorwaarden voor de erkenning van private instellingen voor de vorming en de vervolmaking van het personeel van de erkende diensten en de toekenning van toelagen aan deze instellingen, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 november 1995, 25 juni 1997 en 12 september 2002, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 augustus 2002 houdende aanwijzing van de leden van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité;

Overwegende dat twee leden ontslag hebben genomen en dat het nodig is de samenstelling van het comité te actualiseren, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van het pedagogisch programmatie- en begeleidingscomité : - als vertegenwoordigster van de federaties van de sector : Mevr.

Michèle Dallemagne ter vervanging van Mevr. Gaétane Rose, ontslagnemend; - als vertegenwoordigster van de Minister tot wiens bevoegdheid de Hulpverlening aan de Jeugd behoort : Mevr. Julie Papazoglou ter vervanging van Mevr. Maya Mareschal, ontslagnemend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 9 januari 2003.

Brussel, 9 januari 2003.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. N. MARECHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^