Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 juni 2003
gepubliceerd op 05 september 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029457
pub.
05/09/2003
prom.
01/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 JUNI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2003-2004 toegelaten wordt


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, gewijzigd bij de decreten van 9 september 1996, 2 december 1996, 4 februari 1997, 24 juli 1997, de programmadecreten van 24 juli 1997 en 27 oktober 1997 en de decreten van 17 juli 1998, 30 juni 1998, 8 februari 1999, 26 april 1999 en 27 februari 2003, inzonderheid op de artikelen 20 en 21;

Gelet op het decreet van 27 februari 2003 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de minimale uurregelingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2003 genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houdende bepaling van de minimale uurregelingen;

Gelet op artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 december 1995 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies nr. 44 van de Algemene Raad van de Hogescholen van 15 november, 29 november en 20 december 2001 en het advies nr. 53 van 18 december 2002, 16 januari en 20 februari 2003;

Gelet op de protocollen van 17 en 19 juni 2003 van het overleg met de representatieve studentenorganisaties erkend door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 juni 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 18 juni 2003;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Overeenkomstig artikel 20, § 1, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, worden de opleidingen opgenomen in de bijlage van dit besluit georganiseerd door de « Haute Ecole de Bruxelles », toegelaten geopend te worden vanaf het academiejaar 2003-2004, in de bedoelde categorieën en vestigingen en volgens de specifieke uurregelingen goedgekeurd overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2003 genomen in toepassing van artikel 3 van het decreet van 27 februari 2003 houdende vaststelling van de academische graden in de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en houdende bepaling van de minimale uurregelingen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 september 2003.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 1 juni 2003.

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^