Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 juni 2003
gepubliceerd op 25 september 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003029484
pub.
25/09/2003
prom.
30/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 JUNI 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 9 januari 2003 betreffende de adviesorganen op het vlak van het wetenschappelijk en universitair beleid en het overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 13, lid 5;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2003 tot aanstelling van de leden van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10°, a );

Gelet op de voorstellen van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap tijdens de zitting van 10 juni 2003;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de continuïteit van de opdrachten van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap te zorgen;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, Besluit :

Artikel 1.Voor de jaren 2003 en 2004 worden tot voorzitter en ondervoorzitter van de Interuniversitaire raad van de Franse Gemeenschap, krachtens artikel 13, lid 5, van het decreet van 9 januari 2003 betreffende de adviesorganen op het vlak van het wetenschappelijk en universitair beleid en het overleg tussen de verschillende adviesorganen uit het hoger onderwijs, aangesteld : 1° Marcel Crochet, rector van de « Université Catholique de Louvain », tot voorzitter;2° Pierre de Maret, rector van de « Université libre de Bruxelles », tot ondervoorzitter.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 juni 2003.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. F. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^