Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 09 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de beëdigde ambtenaren bij toepassing van artikel 160, § 2, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2003201946
pub.
09/12/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2003. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de beëdigde ambtenaren bij toepassing van artikel 160, § 2, van het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, inzonderheid op artikel 160, § 2;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 22 oktober 2003;

Op de voordracht van de Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, Besluit :

Artikel 1.De heer Henri Benkoski en Mej. Aurélie Polak worden benoemd tot beëdigd ambtenaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Audiovisuele sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 oktober 2003.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kunsten, Letteren en de Audiovisuele Sector, D. DUCARME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^