Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 mei 2004
gepubliceerd op 24 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202028
pub.
24/08/2004
prom.
17/05/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MEI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting van het universitair onderwijs door de Staat, inzonderheid op artikel 64bis, 7° vervangen door het decreet van 10 april 1995, artikel 39, § 1 en door het decreet van 12 juni 2003, artikel 40; Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1971 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de leden van de raad van beheer van de rijksuniversiteiten en van het rijksuniversitair centrum, inzonderheid op de artikelen 27, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 september 1975, 33, gewijzigd bij het besluit van de Executieve van 28 maart 1991, 34 en 35, Besluit :

Artikel 1.De heren Jacques Aerts, rue des Houillères 4bis, 5300 Andenne, en Jules Ernoux, rue Haut de Bomel 7, 5003 Saint-Marc, worden benoemd binnen de Raad van bestuur van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, als vertegenwoordigers van sociale kringen, voor een periode van een jaar met ingang van 1 oktober 2003.

Art. 2.De heer Michel Dewaersegger, Linkebeeksedreef, 18, 1640 Sint-Genesius-Rode, wordt benoemd binnen de Raad van bestuur van de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, als vertegenwoordiger van de economische kringen, voor een periode van een jaar met ingang van 1 oktober 2003.

Brussel, 17 mei 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^