Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 2004
gepubliceerd op 24 augustus 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2004202187
pub.
24/08/2004
prom.
23/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/07/1999 pub. 24/08/1999 numac 1999029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 6, § 1, 10°, a) ;

Gelet op de voorstellen van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap, de Algemene Raad voor de Hogescholen, de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs, de Hoge Raad voor het onderwijs voor sociale promotie, de vakorganisaties en de representatieve studentenorganisaties;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Besluit :

Artikel 1.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van het academisch en wetenschappelijk personeel van de universiteiten, krachtens artikel 4, tweede lid, 2° van het decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap : 1° de heer Serge Boucher (FPMs), plaatsvervangend lid Mevr.Anne Heldenbergh(UMH); 2° de heer Freddy Coignoul (Ulg), plaatsvervangend lid de heer Michel Paquot (FUSAGx);3° Mevr.Anne-Marie de Kerchove (FUSL), plaatsvervangend lid de heer Luc Wilkin (ULB); 4° Mevr.Michèle Garant (FUCaM), plaatsvervangend lid de heer Michel Molitor (UCL).

Art. 2.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van de Hogescholen, krachtens artikel 4, tweede lid, 3° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° Mevr.Marianne Coessens (HEB), plaatsvervangend lid Mevr. Iréna Bousman-Kosowski (HE Albert Jacquard); 2° de heer Stéphan De Lil (HE Ilya Prigogine) plaatsvervangend lid de heer Joseph Roggemans (HE Charlemagne);3° Mevr.Catherine Mathelin (HE Blaise Pascal), plaatsvervangend lid Mevr. Anne-Marie Moniotte (HEMES); 4° de heer Eric Vandamme (HE Mons-Borinage-Centre), plaatsvervangend lid de heer Guy Baudot (Province du Hainaut).

Art. 3.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen, krachtens artikel 4, tweede lid, 4° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° Mevr.Chantal Ansciaux (ERG), plaatsvervangend lid de heer Serge Flamé (IAD); 2° de heer Frédéric de Roos (Conservatoire Royal de Bruxelles), plaatsvervangend lid Mevr.Michèle Legrand (Conservatoire Royal de Mons).

Art. 4.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel van de scholen voor sociale promotie die hoger onderwijs inrichten, krachtens artikel 4, tweede lid, 5° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° Mevr.Arielle Bouchez (EPFC), plaatsvervangend lid Mevr. Caty Duykaerts (CF-Uccle); 2° de heer Pierre Flament (UT-Charleroi), plaatsvervangend lid de heer David Lemaire (CFCS-Louvain-la-Neuve).

Art. 5.Aangesteld wordt voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordiger van het onderwijzend personeel van de Hogere Instituten voor architectuur krachtens artikel 4, tweede lid, 6° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : de heer Philippe Gruloos (Saint-Luc Bruxelles), plaatsvervangend lid de heer Marc Gossé (La Cambre).

Art. 6.Aangesteld wordt voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordiger van het administratief personeel van de universitaire instellingen krachtens artikel 4, tweede lid, 7° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : Mevr. Maryse Malvaux (FUNDP), plaatsvervangend lid Mevr. Anne Osterrieth (UCL).

Art. 7.Aangesteld wordt voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordiger van het administratief personeel van de Hogescholen krachtens artikel 4, tweede lid, 8° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : Mevr. Magali Froidart (HE de la Ville de Liège), plaatsvervangend lid de heer André Lemoine (HE Roi Baudouin).

Art. 8.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van de studenten krachtens artikel 4, tweede lid, 9° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° de heer Andrzej Bielecki (FEF) plaatsvervangend lid de heer Yvan Dheur (FEF);2° Mevr.Laurence Hiernaux (FEF) plaatsvervangend lid Mevr. Julie Ochem (FEF); 3° de heer Benoît du Champs (UnéCoF), plaatsvervangend lid Mevr.Nathalie De Mey (UnéCoF).

Art. 9.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers van de vakorganisaties krachtens artikel 4, tweede lid, 10° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° de heer Robert Manchon (CGSP), plaatsvervangend lid Mevr.Sylvie Kwaschin (SETCa); 2° Mevr.Françoise Wimlot (SLFP), plaatsvervangend lid de heer Michel Dumont (SLFP); 3° de heer Jean Leroy (CEMNL), plaatsvervangend lid Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt (CCPET-UCEO).

Art. 10.Aangesteld worden voor de jaren 2003 tot 2006 binnen het agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs als vertegenwoordigers uit professionele, sociale en culturele middens, krachtens artikel 4, tweede lid, 11° van het voornoemde decreet van 14 november 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/11/2002 pub. 07/12/2002 numac 2002029570 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten : 1° Mevr.Nicole Dewandre (Union européenne-DG Recherche), plaatsvervangend lid de heer Eddy Courthéoux (Orbem); 2° de heer Vincent Reuter (UWE), plaatsvervangend lid de heer Christian Franzen (UEB);3° de heer Jean-Louis Colinet (TNB), plaatsvervangend lid de heer Jean Cruyplants (Barreau de Bruxelles).

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Art. 12.De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek behoren, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 januari 2004.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie en Wetenschappelijk Onderzoek, Mevr. Fr. DUPUIS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^