Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 mei 2005
gepubliceerd op 07 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005029179
pub.
07/09/2005
prom.
31/05/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

31 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de kwalificaties bedoeld in het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 ter uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers worden de kwalificatieniveaus B (aangesteld navorser : A.-F. BELLEFONTAINE, N. BELOT, P. CARLIER, V. CAVILLOT, H. CHANTEUX, J.-F. COLOMER, I. DANESE, V. DIAS, S. EL FANTROUSSI, X. GALLEZ, F. GILLES, R. HAGELSTEIN, Y. JOSSIN, R. LAMBERT, M. LECOCQ, Ph. MARBAIX, S. MATEFI-TEMPFLI, P.-F. MIGEOTTE, M. PENTA, Ph. POLOME, C. ROELANDT, Ch. SALIN, B. SCHEID, B. TAMINIAU, P. M. TCHOUATE HETEU, F. VESENTINI, O. VOSTERS) en C (bevoegd verklaard navorser : F. ANDRIS, S. BROUYERE, A. DELCORTE, L. DREESEN, E. GODFROID, V. HANNAERT, K. SPIEGEL, L. TENENBAUM, G. VAN MAELE) toegekend aan de vermelde personen waarvan de namen en hoedanigheden opgenomen worden in de tabel gevoegd bij dit besluit :

Art. 2.De datum van de erkenning van het niveau wordt vastgesteld voor elke persoon ertegenover haar naam onder de rubriek « niveaudatum ».

Op dezelfde datum wordt de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in beide vorige kolommen.

Brussel, 31 mei 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (tabel gevoegd bij het besluit van 31 mei 2005)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^