Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 februari 2005
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming door verandering van graad in de graad van attaché - catégorie : deskundig van de kwalificatiegroep 2

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005200880
pub.
11/04/2005
prom.
18/02/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming door verandering van graad in de graad van attaché - catégorie : deskundig van de kwalificatiegroep 2


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 april 2004;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 27 april 2004;

Gelet op het advies van de directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 10 mei 2004;

Gelet op het protocol nr. 322 van het Onderhandelingscomité van Sector XVII, gesloten op 14 mei 2004;

Gelet op het advies nr. 37.986/2 van de Raad van State, gegeven op 25 januari 2005 met toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 18 februari 2005, Besluit :

Artikel 1.Binnen het Ministerie van de Franse Gemeenschap, kan de graad van attaché - categorie : deskundig van de kwalificatiegroep 2 - toegekend worden door verandering van graad aan de ambtenaren die titularis zijn van de graad van inspecteur - categorie : inspectie van de kwalificatiegroep 2 - voorzover ze het bewijs kunnen leveren van een nuttige ervaring van minstens vijf jaar op het vlak van de Hulpverlening aan de Jeugd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 februari 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Ambtenarenzaken, C. EERDEKENS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^