Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 april 2005
gepubliceerd op 02 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Behanger-stoffeerder » gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201435
pub.
02/06/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Behanger-stoffeerder » (code 614200S10D1) gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het advies van de overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 14 januari 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de afdeling « Behanger-stoffeerder » alsmede de referentiedossiers van de vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het lager secundair onderwijs.

De eenheden waaruit deze afdeling bestaat worden gerangschikt op het niveau van het lager secundair doorstromingsonderwijs.

Art. 2.De progressieve verandering van de bestaande betrokken structuren gaat ten laatste op 1 januari 2007 in.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 11 april 2005.

Art. 4.De Minister tot wier bevoegdheid het Onderwijs voor Sociale Promotie behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 april 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^