Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11 april 2005
gepubliceerd op 03 juni 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Veiligheid van de netwerken via een veiligheidsbesturingssysteem" gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het kor

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201452
pub.
03/06/2005
prom.
11/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

11 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiedossier van de vormingseenheid "Veiligheid van de netwerken via een veiligheidsbesturingssysteem" (code 298303U31D1) gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1.


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het advies van de overlegcommissie van het onderwijs voor sociale promotie van 4 maart 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de vormingseenheid "Veiligheid van de netwerken via een veiligheidsbesturingssysteem" wordt goedgekeurd.

Deze eenheid wordt gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs van het korte type.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 11 april 2005.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het Onderwijs voor sociale promotie behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 april 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^