Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 april 2005
gepubliceerd op 24 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis.

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201677
pub.
24/06/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis.


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wet van 30 maart 1891 waarbij aan de Vereniging van het Belgische Rode Kruis de rechtspersoonlijkheid verleend wordt;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2003 pub. 02/03/2004 numac 2004029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2000 houdende benoeming van de leden van de Hoge raad voor het hoger kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2003 pub. 20/03/2006 numac 2006200892 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Flobecq sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis gewijzigd op 13 oktober 2003;

Gelet op de statuten van het Belgische Rode Kruis, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de beraadslaging van het directiecomité van 23 november 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Franstalige gemeenschapsraad van 18 december 2004;

Overwegende dat de heer Pierre de WERGIFOSSE tot Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis werd verkozen door de Franstalige gemeenschapsraad op 18 december 2004 and dat zijn mandaat een aanvang neemt op 1 januari 2005;

Overwegende dat de benoeming van de Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap dient te geschieden;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 2005, Besluit :

Artikel 1.De heer Pierre de WERGIFOSSE, Bra-La Coulée 56, te 4990 LIERNEUX, wordt tot Voorzitter van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis benoemd.

Zijn mandaat heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 2.De Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 april 2005 Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en de Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA. De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, C. FONCK.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^