Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 april 2005
gepubliceerd op 28 juli 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201884
pub.
28/07/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 december 2003 tot goedkeuring van de statuten van het Belgische Rode Kruis, gewijzigd op 13 oktober 2003;

Gelet op de statuten van het Rode Kruis, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op de beraadslaging van de vergadering van de voorzitters van de afdelingen van Brussel-Hoofdstad van 27 oktober 2004;

Gelet op de beraadslaging van het Directiecomité van 23 november 2004;

Gelet op de beraadslaging van het Comité van Brussel-Hoofdstad van 30 november 2004;

Gelet op de beraadslaging van de Franstalige Gemeenschapsraad van het Belgische Rode Kruis van 18 december 2004;

Overwegende dat de Franstalige Gemeenschapsraad van het Belgische Rode Kruis op 18 december 2004 de nieuwe leden heeft aangewezen van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis;

Overwegende dat het Directiecomité ook de voorzitter of de vice-voorzitter van het Comité van Brussel-Hoofdstad moet tellen, afgevaardigd door dit bovenvermelde comité om het te vertegenwoordigen binnen het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap zoals bepaald in artikel 22 van de statuten;

Overwegende dat het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap in zijn vergadering van 23 november 2004 de kandidatuur aangenomen heeft van de heer Eric Renard, wonende Ulysselaan 8, bus 7, te 1190 Brussel als afgevaardigde van dit Comité bij het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap;

Overwegende dat de Franstalige leden van het Comité van Brussel-Hoofdstad, tijdens hun vergadering van 30 november 2004, in het eigen midden de heer Eric Renard verkozen hebben als afgevaardigde van dit comité bij het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap;

Overwegende dat de leden van het Directiecomité van de humanitaire diensten van de Franstalige Gemeenschap van het Belgische Rode Kruis benoemd moeten worden bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Overwegende dat het mandaat van deze leden op 1 januari 2005 begint te lopen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 22 april 2005, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden bij het Directiecomité van de humanitaire diensten van het Belgische Rode Kruis, Franstalige Gemeenschap : - De voorzitter van de Gemeenschap : de heer de Wergifosse, Pierre, Bra-la Coulée 56, te 4990 Lierneux; - De vice-voorzitster van de Gemeenschap : Mevr.

Mallinus-Vankerkchove, Danielle, Neyberghlaan 44, te 1020 Brussel; - De vice-voorzitter van de Gemeenschap : de heer Mahieu, Yvon, Carton de Wiartlaan 2, bus 6, te 1090 Brussel; - Als penningmeester van de Gemeenschap : de heer Cloquette, Eric, Winston Churchill-laan 126, bus 10, te 1180 Brussel; - Als huisbeheerder van de Gemeenschap : de heer Lerminiaux, Claude, place de Gibecq 15, te 7823 Gibecq; - Als auditor van de Gemeenschap : de heer Putz, Daniel, rue de la Tour 29, te 1450 Cortil-Noirmont; - De provinciaal voorzitter van Waals-Brabant : de heer Lison, Michel, rue Motte des Bergers 16, te 1421 Ophain; - De provinciaal voorzitter van Henegouwen : de heer Caulier, Guy, chemin du Prince 261, te 7050 Masnuy- Saint-Jean; - De provinciaal voorzitter van Luik : de heer Geradin, Albert, rue Charles Morren 2, te 4000 Liège; - De provinciaal voorzitster van Luxemburg : Mevr. Van Ravestyn-Legrand, Nathalie, rue de la Gare 46, te 6840 Neufchâteau; - De provinciaal voorzitter van Namen : de heer Huet, Henri, rue Nestor Bouillon 9, te 5377 Sinsin; - De vice-voorzitter van de Franstalige dienst van het Bloed zetelende in het Directiecomité : de heer Remy, Jean, avenue des Rouges-Gorges 34, te 1428 Lillois-Witterzée; - De vice-voorzitter van het Comité van Brussel-Hoofdstad : de heer Renard, Eric, Ulysselaan 8, bus 7, te 1190 Brussel.

Art. 2.Het mandaat van de leden bedoeld in artikel 1 begint op 1 januari 2005.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 april 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^