Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18 april 2005
gepubliceerd op 26 oktober 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202915
pub.
26/10/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Franstalige Jeugdraad vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 28 augustus 1977 tot vervanging van het koninklijk besluit van 26 februari 1970 houdende oprichting van de Franstalige Jeugdraad;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Franstalige Jeugdraad;

Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1977 bepaalt dat de Jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiger voor elke erkende jeugdvereniging;

Overwegende dat er een einde wordt gemaakt aan het mandaat van sommige leden en dat deze dus moeten worden vervangen;

Overwegende dat de voorgestelde leden aan de voorwaarden tot benoeming voldoen, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die de « Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die de « C.J.B. L'Autre Voyage (C.J.B.) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die « Besace « Sport-Tourisme-Loisirs » (Besace S.T.L.) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Die de « Jeunes C.S.C. (J C.S.C.) » vertegenwoordigen

Art. 2.Tot lid van de Franstalige Jeugdraad worden benoemd om het mandaat van het lid dat ze vervangen te beëindigen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die de « Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die « C.J.B. L'Autre Voyage (C.J.B.) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die « Besace « Sport-Tourisme-Loisirs » (Besace S.T.L.) » vertegenwoordigt Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld die de « les Jeunes C.S.C. ( J C.S.C.) » vertegenwoordigen

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 18 april 2005.

Brussel, 18 april 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^