Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 06 december 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de o

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005202997
pub.
06/12/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages van de lestijdenpakketten die voor het schooljaar 2005-2006 uitgedeeld kunnen worden in de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel, toegekend in het kader van het internaat, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 456 van 10 december 1986, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 mei 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 mei 2005;

Gelet op de onderhandelingsprotocollen van het comité van Sector IX en van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II, van 16 juni 2005;

Gelet op het advies nr. 38.712/2 van de Raad van State gegeven op 11 juli 2005 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de instituten voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap de ambten worden bepaald van het paramedisch personeel en van het personeel, toegekend in het kader van het internaat, wordt de verdeling van het lestijdenpakket, dat bekomen wordt na de bij artikel 11 van voornoemd besluit bedoelde aftrekking, vastgesteld op 100 % voor het schooljaar 2005-2006.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het gespecialiseerd onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^