Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 09 december 2005
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2005-2006

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005203051
pub.
09/12/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2005-2006


De Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 houdende toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd wordt;

Gelet op de omzendbrief nr. 1054 van 14 februari 2005 betreffende de organisatie van een overgangsklas tijdens het schooljaar 2005-2006;

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor het basisonderwijs, gegeven op 14 juni 2005;

Gelet op het algemeen voorstel overgebracht aan de Regering door de Algemene Directie Leerplichtonderwijs, ingediend op 23 juni 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 augustus 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 augustus 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1.In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de organisatie van een overgangsklas voor het schooljaar 2005-2006 toegelaten in de volgende schoolinrichtingen : 1. Ecole des Six-Jetons, Zespenningenstraat 55, te 1000 BRUSSEL;2. Ecole du Sacré-Coeur et de Saint-Josse, Kardinaalsstraat 32, te 1000 BRUSSEL;3. Ecole Magellan, De Lenglentierstraat 6-14, te 1000 BRUSSEL;4. Ecole communale n° 1 - Josaphatstraat 229, te 1030 SCHAARBEEK;5. Ecole fondamentale n° 8 Frédéric de Jongh, Gaucheretstraat 124A, te 1030 SCHAARBEEK;6. Groupe scolaire « Les Jardins d'Elise », Elizastraat 100, te 1050 Elsene;7. Ecole fondamentale annexée Victor Horta - Sint-Gillis, Lyceumstraat 8, te 1060 BRUSSEL;8. Centre scolaire Saint-Gilles Sainte-Marie - Emile Feronstraat 9, te 1060 BRUSSEL;9. Ecole communale "Les Marronniers", Doverstraat 80, te 1070 ANDERLECHT;10. Ecole fondamentale annexée Serge Creuz, Voorspoedstraat 14, te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK;11. Institut Imelda, Ninoofsesteenweg 132, te 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK;12. Institut "La Sagesse", Warmoesstraat 74, te 1210 SINT-JOOST.

Art. 2.In het Waals Gewest wordt de organisatie van een overgangsklas voor het schooljaar 2005-2006 toegelaten in de volgende schoolinrichtingen : 1. Ecole communale mixte du Centre, rue des Ecoles 1, te 1330 RIXENSART;2. Ecole fondamentale communale, rue de l'Ecole 2, te 4920 NONCEVEUX-AYWAILLE;3. Ecole communale mixte fondamentale, place du Monument 10, te 5530 YVOIR;4. Ecole fondamentale annexée Florennes, rue Gérard de Cambrai, te 5620 FLORENNES;5. Ecole fondamentale communale de Gouvy, rue de Bovigny, te 6671 GOUVY;6. Ecole libre fondamentale mixte "Les Sources", rue Croix-le-Maire 16, te 6760 VIRTON;7. Ecole fondamentale Enrico Macias, avenue de la Gare 42, te 6990 HOTTON;

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het Basisonderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister-Presidente van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^