Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 augustus 2005
gepubliceerd op 07 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2005-2006

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005203052
pub.
07/12/2005
prom.
25/08/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van de overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2005-2006


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap is ingericht of gesubsidieerd, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 houdende toepassing van het decreet van 14 juni 2001 betreffende de integratie van nieuwkomers in het onderwijs dat door de Franse Gemeenschap ingericht of gesubsidieerd wordt;

Gelet op de omzendbrief nr. 1054 van 14 februari 2005 betreffende de organisatie van een overgangsklas tijdens het schooljaar 2005-2006;

Gelet op het advies van de Algemene Overlegraad voor Secundair Onderwijs, gegeven op 19 mei 2005;

Gelet op het algemeen voorstel overgebracht aan de Regering door de Algemene Directie Leerplichtonderwijs, ingediend op 8 juni 2005;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 augustus 2005;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 augustus 2005;

Op de voordracht van de Minister-Presidente van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de organisatie van een overgangsklas voor het schooljaar 2005-2006 toegelaten in de volgende schoolinrichtingen : 1. Institut Bischoffsheim - Blekerijstraat 52, te 1000 BRUSSEL.2. Collège Roi Baudouin - Marchallaan 62, te 1030 SCHAARBEEK.3. Centre communal d'enseignement technique Pierre Paulus - Stenen-Kruisstraat 73, te 1060 SINT-GILLIS.4. Athénée royal Victor Horta - Retoricastraat 16, te 1060 SINT-GILLIS.5. Institut des Filles de Marie - Théodore Verhaegenstraat 6, te 1060 SINT-GILLIS.6. Athénée royal Leonardo da Vinci - Chômé Wynsstraat 5, te 1070 ANDERLECHT.7. Institut de la Providence - Habermanstraat 27, te 1070 ANDERLECHT.8. Campus Saint-Jean - Ninoofsesteenweg 136, te 1080 MOLENBEEK.9. Athénée royal Serge Creuz - Sippelberglaan 2, te 1080 MOLENBEEK.10. Athénée royal d'Evere - Constant Permekelaan 2, te 1080 MOLENBEEK.11. Lycée Guy Cudell - Liedekerkestraat 66, te 1210 SINT-JOOST.12. Centre scolaire des Dames de Marie Haecht-Philomène Limite - Haachtsesteenweg 68, te 1210 SINT-JOOST.

Art. 2.In het Waals Gewest wordt de organisatie van een overgangsklas voor het schooljaar 2005-2006 toegelaten in de volgende schoolinrichtingen : 1. Athénée royal de Rixensart - rue Albert Croy te 1330 RIXENSART.2. Centre provincial d'enseignement primaire, secondaire et pédagogique - chaussée de Tirlemont 85, te 1370 GELDENAKEN.3. Centre scolaire Saint-Joseph Saint-Raphaël - rue Magritte 20, te 4920 REMOUCHAMPS.4. Ecole professionnelle - rue Florent Dethier 31, te 5002 NAMEN.5. Athénée royal de Florennes - rue des Ecoles 21, te 5620 FLORENNES.6. Institut technique de la Communauté française - rue Warocqué 46, te 7140 MORLANWELZ.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het Secundair Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2005.

Brussel, 25 augustus 2005.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente van de Regering van de Franse Gemeenschap, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale promotie, Mevr. M. ARENA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^