Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 juli 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepas

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029112
pub.
08/09/2006
prom.
20/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JULI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school;

Gelet op het advies nr. 12 van de Commissie voor gezondheidspromotie op school, gegeven op 22 mei 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 april 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 21 april 2006;

Gelet op het advies nr. 40.678/4 van de Raad van State, gegeven op 4 juli 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 20 juli 2006, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° Het vierde streepje wordt vervangen als volgt : « - in de tweede graad van het secundair onderwijs : in het 4e jaar; »; 2° Bij het zevende streepje wordt het woord "buitengewoon" vervangen door het woord "gespecialiseerd".

Art. 2.In de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van artikel 2, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de titel III, A, wordt het cijfer "5e" vervangen door het cijfer "4e";2° Onder titel V, wordt het woord "buitengewoon" vervangen door het woord "gespecialiseerd";3° In de titel V, eerste lid, 1°, wordt het woord "buitengewoon" vervangen door het woord "gespecialiseerd";4° In de titel V, derde lid, wordt het woord "buitengewoon" vervangen door het woord "gespecialiseerd".

Art. 3.Voor het schooljaar 2006-2007 zullen de leerlingen die ingeschreven zijn in het 5e jaar secundair onderwijs in het algemeen onderwijs en het technisch overgangsonderwijs, in aanmerking kunnen komen voor een specifieke aanvullende check-up overeenkomstig artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2002 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls, volgens welke inhoud en op welke wijze de check-ups worden verricht, met toepassing van het decreet van 20 december 2001 betreffende de gezondheidspromotie op school.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 31 augustus 2006.

Art. 5.De Minister tot wier bevoegdheid de Gezondheid behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 juli 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^