Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 april 2005
gepubliceerd op 07 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006200530
pub.
07/03/2006
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1983, 21 oktober 1988, 19 juli 1991, 30 november 1992, 10 april 2003 en 17 december 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de openbare dienst voor lectuurvoorziening, gewijzigd bij de besluiten van 2 september 1997, 8 november 1999, 12 december 2000, 8 november 2001 en 11 december 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette en haar rangschikking in categorie C op 1 januari 1998;

Gelet op het advies van de Algemene Inspectiedienst voor Cultuur, gegeven op 21 april 2004;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Openbare Bibliotheken, gegeven op 2 juni 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 april 2005;

Gelet op de aanvraag ingediend door de « A.S.B.L. Bibliothèque principale du Nord-Ouest de Bruxelles » op 1 maart 2004;

Overwegende dat de bibliotheek die door de « A.S.B.L. Bibliothèque principale du Nord-Ouest de Bruxelles » georganiseerd wordt, aan de voorwaarden voldoet om erkend te worden als plaatselijke openbare bibliotheek - categorie B;

Overwegende dat deze bibliotheek als bevoegdheidsterritorium de Gemeente Jette heeft, Besluit :

Artikel 1.De bibliotheek georganiseerd door de « A.S.B.L. Bibliothèque principale du Nord-Ouest de Bruxelles » wordt erkend als plaatselijke openbare bibliotheek en gerangschikt in categorie B; zij geniet 6 (zes) toelagen.

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Jette wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Brussel, 27 april 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^