Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 april 2005
gepubliceerd op 20 maart 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de centrale openbare bibliotheek van Brussel-Hoofdstad

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006200893
pub.
20/03/2006
prom.
27/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

27 APRIL 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de centrale openbare bibliotheek van Brussel-Hoofdstad


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 8 juli 1983, 21 oktober 1988, 19 juli 1991, 30 november 1992, 10 april 2003 en 17 december 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de openbare dienst voor lectuurvoorziening, gewijzigd bij de besluiten van 2 september 1997, 8 november 1999, 12 december 2000, 8 november 2001 en 11 december 2003;

Gelet op het advies van de Algemene inspectiedienst voor Cultuur, gegeven op 15 april 2004;

Gelet op het advies van het Coördinatiecomité voor Openbare lectuurvoorziening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 21 april 2004;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor Openbare bibliotheken, gegeven op 5 mei 2004;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 april 2005;

Gelet op de aanvraag ingediend door de Stad Brussel op 8 maart 2004;

Gelet op de inachtneming van deze aanvraag op 6 april 2004;

Overwegende dat de bibliotheek die door de Stad Brussel georganiseerd wordt, aan de voorwaarden voldoet om erkend te worden als centrale openbare bibliotheek;

Overwegende dat deze bibliotheek als bevoegdheidsterritorium het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft, Besluit :

Artikel 1.De bibliotheek georganiseerd door de Stad Brussel wordt erkend als centrale openbare bibliotheek en geniet 8 (acht) toelagen.

Art. 2.Deze erkenning treedt in werking op 1 januari 2005.

Brussel, 27 april 2005.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Cultuur, de Audiovisuele Sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^