Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 30 maart 2007
gepubliceerd op 26 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de begrotingen 2007 van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029057
pub.
26/06/2007
prom.
30/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

30 MAART 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de begrotingen 2007 van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 juli 1993 houdende oprichting van zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen van het door de overheid ingerichte onderwijs, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op de begrotingen 2007 van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen;

Op de voordracht van de Minister-Presidente bevoegd voor de schoolgebouwen;

Na beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 maart 2007;

Besluit :

Artikel 1.De begrotingen 2007 van de zes publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen worden goedgekeurd.

Art. 2.De Minister-Presidente wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 30 maart 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister-Presidente, Mevr. M. ARENA.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^