Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 juli 2007
gepubliceerd op 08 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, ori

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029172
pub.
08/08/2007
prom.
19/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JULI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van een vrijstelling aan de « Université Catholique de Louvain » betreffende het gebruik van de taal voor het onderwijs en de evaluatie voor de master in de economische wetenschappen, oriëntatie econometrie, met de grondige finaliteit


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, inzonderheid op artikel 21, zoals gewijzigd bij de decreten van 20 juli 2005 en 25 mei 2007;

Gelet op de aanvraag om vrijstelling, ingediend door de « Université Catholique de Louvain »;

Gelet op het collegiaal voorstel van de rectoren;

Gelet op het advies van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 juli 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 19 juli 2007;

Overwegende dat het departement economische wetenschappen van de U.C.L. beroemd is voor de kwaliteit en het aantal onderzoekspublicaties van zijn leden, ofwel in het « Center for operations research and econometrics (CORE) », ofwel in het "Instituut voor Economisch en Sociaal Onderzoek" (IRES);

Overwegende dat het programma in het Engels dient te worden verstrekt, om die internationale uitstekende reputatie inzake opleiding en onderzoek voort te zetten;

Op de voordracht van de Minister belast met het hoger onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De « Université Catholique de Louvain » wordt ertoe gemachtigd alle leeractiviteiten in verband met de master in de economische wetenschappen, oriëntatie econometrie, met de grondige finaliteit, in het Engels te verstrekken en te evalueren.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking vanaf het academiejaar 2007-2008.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 juli 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^