Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 juli 2007
gepubliceerd op 30 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029209
pub.
30/08/2007
prom.
16/07/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 mei 2004 tot oprichting van een « Fonds d'aide à la mobilité étudiante au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur » (Steunfonds voor studentenmobiliteit binnen de Europese ruimte van het hoger onderwijs), inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van 13 juli 2007 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit, inzonderheid op de artikelen 3 en 8;

Gelet op het voorstel van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap van België;

Gelet op het voorstel van de Algemene Raad voor hogescholen;

Gelet op het voorstel van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs;

Gelet op het collegiale voorstel van de directeurs van de Hogere Instituten voor architectuur;

Gelet op het voorstel van de « Union des Etudiants de la Communauté française » en op de voorstellen van de « Fédération des Etudiants francophones »;

Op de voordracht van de Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, a., van het besluit van 13 juli 2007 van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit, hierna het « besluit van 13 juli 2007 » genoemd : 1° Claude Henschel;2° Claire Lambert;3° Jacqueline Moineau;4° Patricia Petit;5° Bart Stoffels;6° Dany Vince. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid respectievelijk van de werkende leden bedoeld in het eerste lid, krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, a., van het besluit van 13 juli 2007 : 1° Albert Corhay;2° Michel Francard;3° Pierre Quertenmont;4° Isabelle Renato;5° Dimitri Seve;6° Xavier Thunis.

Art. 2.Benoemd worden tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, b., van het besluit van 13 juli 2007 : 1° Nicole Bardaxoglou;2° Pierre Chapelle;3° Vinciane De Keyser;4° Jean Gomez. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid respectievelijk van de werkende leden bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, b., van het besluit van 13 juli 2007 : 1° Daniel Chavée;2° Martine Houben;3° Patrick Gaillez;4° Jean Kuypers.

Art. 3.Benoemd wordt tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, c., van het besluit van 13 juli 2007 : Serge Flamé.

Benoemd wordt tot plaatsvervangend lid van het werkend lid bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, c., van het besluit van 13 juli 2007 : Caroline Mierop.

Art. 4.Benoemd wordt tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, d., van het besluit van 13 juli 2007 : Guy Pilate.

Benoemd wordt tot plaatsvervangend lid van het werkend lid bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, d., van het besluit van 13 juli 2007 : Annie Boutefeu.

Art. 5.Benoemd worden tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, e., van het besluit van 13 juli 2007 : 1° Jonathan Brauner;2° David Cordonnier;3° Muriel Pecquereau. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid respectievelijk van de werkende leden bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, e., van het besluit van 13 juli 2007 : 1° Xavier Dupont;2° Amélie Louwette;3° Ludovic Voet.

Art. 6.Benoemd worden tot werkend lid van de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, f. van het besluit van 13 juli 2007 : 1° voor het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen : Christian Carette 2° voor de Algemene Directie Niet-verplicht onderwijs : Chantal Kaufmann. Benoemd worden tot plaatsvervangend lid respectievelijk van de werkende leden bedoeld in het eerste lid krachtens artikel 2, § 1, tweede lid, f. van het besluit van 13 juli 2007 : 1° voor het Commissariaat-generaal voor Internationale Betrekkingen : Anne-Marie Geens.2° voor de Algemene Directie Niet-verplicht onderwijs : Thierry Maudoux.

Art. 7.Benoemd wordt tot vertegenwoordiger van de Regering bij de Hoge Raad voor de studentenmobiliteit : Isabelle De Keyzer, attachée bij het kabinet van Mevr. de Minister Marie-Dominique Simonet.

Art. 8.De benoemingen zijn geldig vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente en Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^