Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 augustus 2006
gepubliceerd op 30 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029352
pub.
30/10/2007
prom.
16/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


16 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogere kunstschool


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 03/05/2002 numac 2002029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (1) sluiten tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^