Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 04 oktober 2007
gepubliceerd op 23 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor gelijkstelling, de Commissie voor algemene bekendheid en de Commissie voor nuttige ervaring die bevoegd zijn voor het hoger kunstonderwijs georga

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029369
pub.
23/11/2007
prom.
04/10/2007
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 OKTOBER 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor gelijkstelling, de Commissie voor algemene bekendheid en de Commissie voor nuttige ervaring die bevoegd zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in hogere kunstscholen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op de artikelen 26 en 29;

Gelet op het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten), inzonderheid op de artikelen 62, 6° en 82, § 2;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van algemene bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 2007 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op de voorstellen van het « Syndicat libre de la Fonction publique », gemaakt op 22 februari 2007;

Gelet op de voorstellen van de « CGSP - Sector Onderwijs » gemaakt op 13 maart 2007;

Gelet op de voorstellen van de Hoge raad voor Hoger kunstonderwijs gemaakt op de zittingen van 7 maart 2007 en 18 april 2007;

Gelet op de voorstellen van de « CSC - Onderwijs » gemaakt op 24 mei 2007;

Op de voordracht van de Minister van Hoger onderwijs, Besluit : HOOFDSTUK I. - De commissie voor gelijkstelling

Artikel 1.Tot lid van de commissie voor gelijkstelling, bepaald bij het besluit van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, worden benoemd : 1° Als Voorzitter bedoeld in artikel 6, § 1, 1°, van voornoemd besluit van 16 september 2002 : de directeur-generaal van het niet-verplicht onderwijs van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 12;2° Als werkend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 2°, a) van hetzelfde besluit : a) De heer Henry Barbier;b) De heer Jean-Henri Dreze;c) De heer Pierre Van Craeynest;3° Als werkend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 1e lid, 2°, b) van hetzelfde besluit : a) De heer Michel De Warzée;b) De heer Edwin Clapuyt;c) De heer Vincent Goffin;d) Mevr.Catherine Van Loo; 4° Als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 1e lid, 2°, b) van hetzelfde besluit : a) Mevr.Patricia Houyoux; b) Mevr.Thérèse-Marie Gilissen; c) De heer Jean-Marie Rents;d) De heer Daniel Rubenstein;5° Als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 1e lid, 2°, c) van hetzelfde besluit : a) De heer Hugues Navez;b) De heer Jean-Pierre Deleuze;c) De heer Frédéric Dussenne;d) Mevr.Greta De Reyghere; 6° Als werkend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 1e lid, 2°, d) van hetzelfde besluit : a) De heer André Foulon;b) De heer Jacques Timmermans;c) De heer Roland Langevin;7° Als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 6, § 1, 1e lid, 2°, d) van hetzelfde besluit : a) Mevr.Michèle Legrand; b) Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt; c) Mevr.Colette Stine; 8° Als uitzonderlijk waarnemer bedoeld in artikel 6, § 1, 3e lid van hetzelfde besluit : a) De heer Nicolas Hourt;b) Mevr.Marianne De Grasse; 9° Als secretaris van de Commissie voor gelijkstelling : Mevr.Daphné Parée; 10° Als plaatsvervangend secretaris van de Commissie voor gelijkstelling : Mevr.Nadine Collard. HOOFDSTUK II. - Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid Afdeling 1. - Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in

het domein van de beeldende kunsten, visuele kunsten en ruimtekunsten

Art. 2.Tot lid van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de beeldende kunsten, visuele kunsten en ruimtekunsten worden aangesteld : 1° als voorzitter bedoeld in artikel 2, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap : de directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;2° als ondervoorzitter bedoeld in artikel 2, 2° van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het gesubsidieerd onderwijspersoneel of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;3° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, a) van hetzelfde besluit : De heer Pierre Van Craeynest;4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b) van hetzelfde besluit : a) De heer Denis De Rudder;b) Mevr.Colette Dubois; c) Mevr.Alexia Creusen; d) Mevr.Anne Desprechin; 5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) De heer Winston Spriet;b) Mevr.Colette Duck; c) Mevr.Agnès Dumont; d) De heer Christian Rolet;6° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : a) De heer Jean-Luc Metten;b) De heer Lucien Massaert;c) Mevr.Anne Degavre; d) Mevr.Annik Leroy; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Colette Stine; b) Mevr.Lydia Brennet; c) De heer Alain Van Caulaert;8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Roland Langevin;b) De heer Bernard Bay;c) Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt. 9° als secretaris van de Commissie : Mevr.Laetitia Kalimbiriro. Afdeling 2. - Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in

het domein van de muziek

Art. 3.Als lid van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de muziek worden aangesteld : 1° als voorzitter bedoeld in artikel 2, 1°, van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 : de directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;2° als ondervoorzitter bedoeld in artikel 2, 2° van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het gesubsidieerd onderwijspersoneel of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;3° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, a) van hetzelfde besluit : De heer Henry Barbier;4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) De heer Michel Deom;b) De heer Roger Bausier;c) De heer Johann Schmit;d) De heer Daniel Romagnoli;5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) De heer Guido Jardon;b) De heer Edwin Clapuyt;c) De heer André Foulon;d) De heer François Thiry;6° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : a) De heer Antoine Acquisto;b) De heer Michel Fourgon;c) De heer Alain Crepin;d) Mevr.Annette Vande Gorne; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Herbert Meyer;b) Mevr.Colette Stine; c) De heer Louison Renault;8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Daniel Gazon;b) De heer Roland Langevin;c) Mevr.Dominique Swinnen. 9° als secretaris van de Commissie : Mevr.Laetitia Kalimbiriro. Afdeling 3

Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de toneelkunst en woordkunsten

Art. 4.Tot lid van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de toneelkunst en woordkunsten worden aangesteld : 1° als voorzitter bedoeld in artikel 2, 1°, van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 : de directeur-generaal van het onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;2° als ondervoorzitter bedoeld in artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het gesubsidieerd onderwijspersoneel of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;3° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, a), van hetzelfde besluit : De heer Jean-Henri Dreze;4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Patricia Houyoux; b) Mevr.Hélène Theunissen; c) De heer Frédéric Dussenne;d) De heer Nathanaël Harcq;5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Jacqueline Bollen; b) Mevr.Annette Sachs; c) De heer Julien Roy;d) De heer Thierry Lefevre;6° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : a) De heer Yves Claessens;b) Françoise Villiers;c) De heer Michaël Delaunoy;d) De heer Vincent Goffin;7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Maryvonne Wertz; b) De heer Jacques Timmermans;c) Mevr.Colette Stine; 8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Michel Boermans;b) Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt; c) De heer Roland Langevin.9° als secretaris van de commissie : Mevr.Laetitia Kalimbiriro. Afdeling 4. - Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in

het domein van de vertoningskunsten en de techniek voor de verspreiding en de communicatie

Art. 5.Tot lid van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de vertoningskunsten en de techniek voor de verspreiding en de communicatie worden benoemd : 1° als voorzitter bedoeld in artikel 2, 1°, van voornoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 : de directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;2° als ondervoorzitter bedoeld in artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het gesubsidieerd onderwijspersoneel of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;3° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, a), van hetzelfde besluit : De heer Jean-Henri Dreze;4° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) De heer Michel Dezoteux;b) De heer Benoît Escarmelle;c) De heer Alessandro Usaï;d) Mevr.Rita Poelvoort; 5° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, b), van hetzelfde besluit : a) De heer Daniel Léon;b) De heer Philippe Vandeweghe;c) Mevr.Bénédicte Lescalier; d) Mevr.Isabelle Willems; 6° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, c), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Isabelle Pousseur; b) Mevr.Annette Sachs; c) Mevr.Anette Wauthoz; d) De heer Dirk Desmadryl;7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Colette Stine; b) De heer Michel Boermans;c) De heer Jacques Timmermans;8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3°, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Roland Langevin;b) Mevr.Virginie Jortay; c) Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt. 9° als secretaris van de commissie : Mevr.Laetitia Kalimbiriro. HOOFDSTUK III. - Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring

Art. 6.Tot lid van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring worden aangesteld : 1° als Voorzitter bedoeld in artikel 2, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002 tot oprichting van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van de hogere kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap : de directeur-generaal van het Onderwijspersoneel van de Franse Gemeenschap of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;2° als Ondervoorzitter bedoeld in artikel 2, 2°, van hetzelfde besluit : de directeur-generaal van het gesubsidieerd onderwijspersoneel of zijn afgevaardigde van ten minste rang 15;3° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3, a), van hetzelfde besluit : de heer Jean-Luc Duvivier;4° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3, a), van hetzelfde besluit : Mevr.Colette Dupont; 5° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3, b), van hetzelfde besluit : Mevr.Pierrette Meerschaut; 6° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3, b), van hetzelfde besluit : Mevr.Christine Ruhl; 7° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3, c), van hetzelfde besluit : a) De heer Edwin Clapuyt;b) Mevr.Marie-Agnès Capron; c) De heer Luc Van Grunderbeeck;8° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3, c), van hetzelfde besluit : a) De heer Jean-Luc Metten;b) De heer Michel Baudson;c) De heer Christian Croufer;9° als werkend lid bedoeld in artikel 2, 3, d), van hetzelfde besluit : a) De heer Jacques Timmermans;b) De heer Roland Langevin;c) De heer Dario Caterina;10° als plaatsvervangend lid bedoeld in artikel 2, 3, d), van hetzelfde besluit : a) Mevr.Anne-Françoise Vangansbergt; b) Mevr.Colette Stine; c) De heer Jacques Denoël. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen.

Art. 7.Het besluit van 17 februari 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002, wordt opgeheven.

Art. 8.Het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor gelijkstelling, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 houdende toepassing van artikel 29 van het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs wordt opgeheven.

Art. 9.Het besluit van 26 maart 2003 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van vertoningskunsten en de techniek voor de verspreiding en de communicatie, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 september 2002 wordt opgeheven.

Art. 10.Het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de muziek, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002, wordt opgeheven.

Art. 11.Het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de toneelkunst en woordkunsten, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002, wordt opgeheven.

Art. 12.Het besluit van 26 maart 2003 houdende aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van een algemene bekendheid in het domein van de beeldende kunsten, visuele kunsten en ruimtekunsten, opgericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2002, wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.

Brussel, 4 oktober 2007.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^