Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 08 december 2006
gepubliceerd op 23 februari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005 betreffende het Actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007200528
pub.
23/02/2007
prom.
08/12/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten sluiten betreffende het Actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten, inzonderheid op de artikelen 38 en 41;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten sluiten betreffende het Actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten;

Gelet op het advies van het Overlegcomité voor de Podiumkunsten, gegeven op 28 september 2006;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 februari 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister belast met de Begroting van 24 maart 2006;

Gelet op het advies nr. 40.208/4 van de Raad van State, gegeven op 4 mei 2006 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister tot wier bevoegdheden de Cultuur behoort;

Na beraadslaging van de Regering van 8 december 2006, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/03/2005 pub. 02/08/2005 numac 2005029152 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het actietheater, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten sluiten, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten wordt de eerste zin vervangen door volgende bepaling : « De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren in twee schijven, de eerste van 85 %, de tweede van 15 %. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007.

Art. 3.De Minister tot wier bevoegdheid de Cultuur behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 december 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, Mevr. M. ARENA De Minister van Cultuur, de Audiovisuele sector en Jeugd, Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^