Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 02 april 2008
gepubliceerd op 23 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de adjunct-secretaris van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029219
pub.
23/04/2008
prom.
02/04/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de adjunct-secretaris van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het besluit van 21 december 1951 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1936 betreffende de bepalingen met betrekking tot het uitoefenen van het beroep van landmeter-expert onroerende goederen, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/2000 pub. 09/02/2001 numac 2001029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen sluiten houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de examencommissie belast met het uitreiken van het diploma van landmeter-expert onroerende goederen, Besluit :

Artikel 1.Benoemd wordt tot adjunct-secretaris, ter vervanging van Mevrouw Nicole Wiltgen, Leraar op het Athénée Royal Jean Absil te Etterbeek, toegelaten tot het rustpensioen : - De heer Paul Bouché Leraar op het Institut Saint-Louis te Borgworm.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Brussel, 2 april 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^