Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 14 november 2008
gepubliceerd op 16 december 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029632
pub.
16/12/2008
prom.
14/11/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 NOVEMBER 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd, gewijzigd op 12 oktober 2007, 9 januari 2008, 16 mei 2008 en 3 september 2008;

Gelet op de noodzakelijkheid de ontslagnemende leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd van Hoei, Neufchateau en Doornik te vervangen, Besluit :

Artikel 1.Patricia Valepin, plaatsvervangend lid, wordt benoemd tot werkend lid van de arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd van Hoei, ter vervanging van Olivier Pirard, ontslagnemend.

Art. 2.Caroline Antoine wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd van Hoei, ter vervanging van Patricia Valepin, die tot werkend lid wordt benoemd.

Art. 3.Thierry Toussaint wordt tot werkend lid benoemd en Didier Hozay wordt tot plaatsvervangend lid benoemd van de arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd van Neufchâteau, ter vervanging van Céline Pire, werkend lid, en Thibault PUIS, plaatsvervangend lid, ontslagnemend.

Art. 4.Michèle Marichal wordt benoemd tot ondervoorzitster van de arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd van Neufchâteau, ter vervanging van Céline Pire, ontslagnemend.

Art. 5.Corine Dal Cero wordt benoemd tot ondervoorzitster van de arrondissementsraad voor hulpverlening aan de jeugd van Doornik, ter vervanging van Sébastien Dubois, ontslagnemend.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 14 november 2008.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kind, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^