Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 januari 2009
gepubliceerd op 31 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universit

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029157
pub.
31/03/2009
prom.
22/01/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universitaire hoger onderwijs van het lange type


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen, inzonderheid op artikel 43;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 november 1996 tot instelling van een examencommissie van de Franse Gemeenschap om de graden van kandidaat-industrieel ingenieur en industrieel ingenieur toe te kennen, zoals gewijzigd;

Overwegende dat de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris en leden benoemd moeten worden voor een periode van twee jaar door de Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, adjunct-secretaris van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universitaire hoger onderwijs van het lange type : Voorzitter : QUOIRIN Marcel, Ere-Inspecteur in het hoger onderwijs.

Ondervoorzitter : GUILLAUME Daniel, Ere-Categoriedirecteur op de « Haute Ecole Roi Baudouin ».

Secretaris : MAIRE Raymond, Ere-Hoogleraar op de « Haute Ecole Blaise Pascal ».

Adjunct-secretaris : MAESFRANCX Paul, Werleider op de « Haute Ecole de la Communauté française « Paul-Henri SPAAK » ».

Coördinator van de proeven : GREGOIRE Pierre, Ere-Directeur-Voorzitter van de « Haute Ecole Charlemagne ».

Art. 2.Benoemd worden tot lid van deze examencommissie : 1e cyclus ANSIEAU Franz ARNOULD Guy BRUWIER Paul CALLEWAERT Agnès CHAIDRON Suzette COOSEMANS Luc COPPIN Robert DECAP Jacques DEGROOT Willy DEVAL Philippe DONNET Xavier DOUCET Jean-Alphonse DUPONT Louis-Yves GALHAUT Daniel GERARD Jean-Luc GREGOIRE Pierre KARELLE Serge LESCROART Ralph LIEVENS Robert ROMANINI Louis SEVERS Thierry STEVENS Patrick THIBAUT Jean-Pol TUTS Geneviève VAN DROOGENBROECK Jean VAN LEUGENHAGHE Claude VASSAUX Philippe 2e cyclus SEVERS BIENFAIT Eric BOTTIN Benoit BRISBOIS Guy CALLEWAERT Agnès CHARLIER Christian CONJAERTS Isabelle CORTISSE Olivier DANHIER Dominique DEHARD Jacques DELMOT-VAN HOORDE R.-PH. FROMENT Bruno GIARD Christine HOUZARD Christian HUBERT Fabrice KARELLE Serge HUBERT Fabrice LAHOUSTE Jean-Philippe LARUELLE Marie-Pierre LENOIR Pierre MAILLIEZ Marc MASY Gabrielle MOTTE Marie-Andrée QUEVY Thierry QUITTELIER Bernard RAINAUT Christian THIRY Georges TUTS Geneviève URBAIN Christian VANDENBROUCKE Corinne.

Art. 3.Die lijst is niet uitvoerig. Ze zal gewijzigd worden naar gelang van de toekomstige inschrijvingen. Deze wijzigingen zullen voor zover mogelijk rekening houden met de gelijke vertegenwoordiging van de personeelsleden van het officieel onderwijs en van de personeelsleden van het vrij onderwijs.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Art. 5.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 januari 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^