Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 22 februari 2009
gepubliceerd op 26 maart 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029163
pub.
26/03/2009
prom.
22/02/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 FEBRUARI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 mei 2004 betreffende de hulpverlening aan mishandelde kinderen, inzonderheid de artikelen 14 en 16 houdende oprichting binnen de Office de la Naissance et de l'Enfance van een Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind, gewijzigd op 4 mei 2007;

Overwegende dat het noodzakelijk is voor de vervanging te zorgen van sommige ontslagnemende leden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 2004 tot vaststelling van de samenstelling van het Comité voor de begeleiding van het mishandelde kind, gewijzigd op 4 mei 2007, worden de woorden « Mevr. Catherine MARNEFFE » en de woorden « Mevr. Anne THIEBAULT » respectief vervangen door de woorden « Mevr. Véronique DELVENNE » en de woorden « Mevr. Déborah DEWULF ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden « de heer Marc PREUMONT », « Mevr. Isabelle ROSKAM » en de woorden « Mevr.

Christel PIRE » respectief vervangen door de woorden « Mevr. Anne FRANCOIS », « de heer Jacques DUBOIS » en de woorden « Mevr.

Bernadette HUBERLAND ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 22 februari 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^