Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 maart 2009
gepubliceerd op 24 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029242
pub.
24/04/2009
prom.
16/03/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 MAART 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs


De Regering Van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot bevordering van de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de "Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique" (Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs van de Franse Gemeenschap), inzonderheid op de artikelen 1, 2 en 6;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10, a) ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden benoemd tot lid van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs: 1°Als werkend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt: a) De heer François THIRY;b) Mevr.Anne-Marie WYNANTS; c) De heer Marc PARTOUCHE;2° Als plaatsvervangend lid dat de inrichtende machten vertegenwoordigt : a) De heer Jean-Luc METTEN;b) Mevr.Monika VERHELST; c) De heer Daniel SLUSE.3° Als werkend lid dat de personeelsleden van de inrichtingen voor hoger kunstonderwijs vertegenwoordigt : a) De heer Laurent GROSS;b) De heer Bruno GOOSE;c) Mevr.Caroline MIEROP; d) De heer Frédéric de ROOS;e) Mevr.Françoise KLEIN; f) De heer Yvan FLASSE;g) De heer Vincent CARTUYVELS;h) De heer Serge FLAME;i) Mevr.Maria PACE; j) De heer Bernard DEKAISE;k) De heer Eric VAN DEN BERG;l) De heer Guido JARDON;m) De heer André FOULON;n) De heer Jean-Pierre BENON;o) De heer Bernard BAY;p) De heer Xavier DOCHY;q) De heer Gérard FASOLY.4° Als plaatsvervangend lid dat de personeelsleden van de inrichtingen voor hoger kunstonderwijs vertegenwoordigt : a) De heer Michel BOERMANS;b) De heer Marc PARTOUCHE;c) De heer Denis De RUDDER;d) Mevr.Patricia HOYOUX; e) De heer Marc STREKER;f) Mevr.Anne DEGRAVE; g) Mevr.Danielle SEYNAEVE; h) De heer Etienne BAFFREY;i) De heer Daniel SLUSE;j) De heer Nathanaël HARCQ;k) De heer Philippe PIRLOT;l) De heer Michel DEOM;m) De heer Yves GOURMEUR;n) Mevr.Nathalie COUVREUR; o) Mevr.Laurence DUPONT; p) Mevr.Patricia VANDENDOOREN; q) Mevr.Virginie JORTAY. 5° Als werkend lid dat de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau vertegenwoordigt : a) De heer Stéphane EBNER;b) Mevr.Astrid BOIVIN; c) De heer Xavier DUPONT.6° Als plaatsvervangend lid dat de representatieve studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau vertegenwoordigt : a) Mevr.Julie CEULEMANS; b) Nihil;c) Mevr.Ledicia GARCIA. 7° Als werkend lid dat de vakverenigingen en interprofessionele verenigingen vertegenwoordigt : a) Mevr.Anne-Françoise VANGANSBERGT; b) De heer Alain VAN CAULAERT;c) De heer Philippe JONAS;d) Mevr.Valérie DENAYER; e) Mevr.Marie-Jo JAMAR; f) De heer Roland LANGEVIN.8° Als plaatsvervangend lid dat de vakverenigingen en interprofessionele verenigingen vertegenwoordigt : a) De heer Herbert MEYER;b) Mevr.Myriam LORETTE; c) Mevr.Christiane CORNET; d) De heer Pascal CHARDOME;e) De heer Alain FRANCOIS;f) De heer Philippe JOIRIS.

Art. 2.De heer Thierry ZELLER wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de Regering van de Hoge raad voor het hoger kunstonderwijs.

Art. 3.Het besluit van 22 februari 2005 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2009.

Brussel, 16 maart 2009.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^