Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2010
gepubliceerd op 01 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit elektromechanica en onderhoud » , gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor s

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2010029396
pub.
01/07/2010
prom.
25/05/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 MEI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit elektromechanica en onderhoud » (code 212000S31D3), gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie en van het korte type


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd door het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6, gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van 4 mei 2010 van de consultatiecel, vergaderend met toepassing van artikel 75 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie van 7 mei 2010;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Besluit :

Artikel 1.Het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de elektromechanica : finaliteit Elektromechanica en onderhoud » alsook de refertedossiers van de opleidingseenheden waaruit die afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Die afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Alle opleidingseenheden waaruit de afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat wordt uitgereikt op het einde van de cursus in de afdeling « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit : Elektromechanica en onderhoud » is het diploma van « Bachelor in de elektromechanica - finaliteit : Elektromechanica en onderhoud ».

Art. 3.De progressieve omvorming van de betrokken bestaande structuren begint uiterlijk op 1 januari 2012.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2010.

Art. 5.De Minister bevoegd voor het Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 25 mei 2010.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^