Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 januari 2011
gepubliceerd op 14 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029067
pub.
14/02/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, inzonderheid op hoofdstuk XIII;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs;

Op de voordracht van de Minister belast met het Leerplichtonderwijs en bevoegd voor het Gespecialiseerd Onderwijs;

Overwegende dat de hieronder bedoelde leden aan de bij het voormeld decreet vastgestelde voorwaarden voldoen, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 1, 1° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « de heer Jean-François DELSARTE, adjunct-secretaris-generaal van de FédEFoC » wordt vervangen door « Mevr. Véronique NOEL, juridisch medewerker van de FédEFoC ». « Mevr. Geneviève VANDECASTEELE, Pedagogisch verantwoordelijke » wordt vervangen door « de heer Bernard DORCHAIN, Directeur ». « de heer Francis BRUYNDONCKX » wordt vervangen door « de heer Patrick LENAERTS ». « de heer Philippe ENGLEBERT, Directeur » wordt vervangen door « Mevr.

Martine-Hélène LAHAUT, Opdrachthouder ». « Mevr. Renée THILMANY, Opdrachthouder » wordt vervangen door « de heer Maurice COLLINGE, Opdrachthouder ». « de heer Michel GOOSSENS » wordt vervangen door « De heer Vincent BOUILLIEZ ».

Art. 2.In artikel 1, 1, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « de heer Jean STEENSELS » wordt vervangen door « de heer Didier LETURCQ ». « de heer Guy PIOT, Directeur » wordt vervangen door « Mevr. Claude POLLIART, Directeur ». « de heer Bernard MOREAU » wordt vervangen door « De heer Emile FIEVET ».

Art. 3.In artikel 1, 1, 3° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « Mevr. Françoise REUBRECHT, Opdrachthouder » wordt vervangen door « Mevr. Dominique CLIQUART, Inspecteur ».

Art. 4.In artikel 1, 2, 1° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « Mevr. Claire AUBERT, Directeur » wordt vervangen door « Mevr. Janine GOBIET, Opdrachthouder ». « de heer Patrick LENAERTS » wordt vervangen door « de heer Stephan GALLIN ».

Art. 5.In artikel 1, 2, 2°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « de heer Emile FIEVET, Directeur » wordt vervangen door « de heer Pierre ERCOLINI, Opdrachthouder ». « De heer Jean-Louis FRANCOIS, Directeur » wordt vervangen door « Mevr. Sylvia SPITALIERI ». « Mevr. Thérèse Simon, Opdrachthouder », wordt vervangen door « de heer Jean-Louis FRANCOIS, opdrachthouder ».

Art. 6.In artikel 1, 2, 3° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 tot benoeming van de leden van de Algemene Overlegraad voor het gespecialiseerd onderwijs wordt de volgende wijziging aangebracht : « Mevr. Brunella MANES, Leerkracht » wordt vervangen door « De heer Patrick BEAUFORT, Inspecteur ».

Art. 7.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 13 januari 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^