Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 januari 2011
gepubliceerd op 14 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs m

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029068
pub.
14/02/2011
prom.
13/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, inzonderheid op de artikelen 97 en 98bis ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende de organisatie en de werking van de raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op de voorstellen van de Algemene Overlegraad van het gespecialiseerd onderwijs;

Overwegende dat de hieronder bedoelde leden aan de bij het voornoemde decreet vastgestelde voorwaarden voldoen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt de volgende wijziging aangebracht : « De heer Michel COULON » wordt vervangen door « De heer Jean-Luc PIERARD ».

Art. 2.In artikel 2, 1°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt de volgende wijziging aangebracht : « De heer Guy PIOT » wordt vervangen door « Mevr. Joëlle WAUTELET ».

Art. 3.In artikel 3, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 februari 2010 tot aanstelling van de leden en voorzitters van de raden van beroep in het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, wordt de volgende wijziging aangebracht : « De heer Francis BRUYNDONCKX » wordt vervangen door « De heer Benoît LENGELE ».

Art. 4.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 13 januari 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^