Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 januari 2011
gepubliceerd op 14 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029070
pub.
14/02/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, en inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 september 1991 tot bepaling van de wijze van organisatie en werking van de overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2010 houdende benoeming van de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het voorstel van 14 januari 2011 van de Coördinatieraad van het Onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie,Besluit :

Artikel 1.Artikel 2, 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2010 houdende benoeming van de leden van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie wordt vervangen door de volgende woorden : « 1. vertegenwoordigers van het net van de Franse Gemeenschap : De heer Patrick BIHAIN, directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Namur (CADETS) », plaatsvervangend lid : De heer Benoît LEGAL, directeur van « het Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Namur (CEFOR) »; - Mevr. Frédérique NISOL, directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Colfontaine », plaatsvervangend lid : De heer Khiem DU THAN, directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Woluwe-Saint-Pierre »; - De heer Jean-Emmanuel LASSOIE, Directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Mouscron-Comines », plaatsvervangend lid : de heer Stéphane LELEU, directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Tournai-Antoing-Templeuve »; - Mevr. Josiane KOECK-SEFE, opdrachthouder bij de « Conseil de Coordination de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française », plaatsvervangend lid : De heer Georges CORNETTE, directeur van het « Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française Anderlecht - Ecole de Maréchalerie ».

Art. 2.De Minister bevoegd voor het Onderwijs voor Sociale Promotie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^