Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 20 januari 2011
gepubliceerd op 25 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2011, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029081
pub.
25/02/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2011, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 15 december 2010 houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 tot vaststelling van het percentage of het aantal werkzoekenden en begunstigden van het leefloon (vroeger het bestaansminimum genoemd) boven hetwelk een inrichting of een vestigingsplaats voor Onderwijs voor Sociale Promotie beschouwd kan worden als een inrichting of een vestigingsplaats die positieve discriminatie geniet;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 20 januari 2011;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor onderwijs voor sociale promotie van 2 juli 2010 betreffende de lijst van de inrichtingen of vestigingsplaatsen die positieve discriminatie genieten;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie in het onderwijs voor sociale promotie voor het jaar 2011, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 3.De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2011.

De Minister van Leerplichtonderwijs en van Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^