Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 februari 2011
gepubliceerd op 03 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Fr

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029107
pub.
03/03/2011
prom.
09/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2010


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2010 tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2010 tot vaststelling van de procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen om erkenning als topsporter, sportbelofte en trainingspartner, en van de procedure voor het intrekken van die erkenning, artikel 2;

Gelet op het advies van de Hoge raad voor Lichamelijke opvoeding, Sport en Openluchtleven gegeven op 12 oktober 2010;

Gelet op het advies 48.992/4 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2010 bij toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De leeftijdscategorieën bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2010 tot vaststelling van de procedure voor het indienen en het onderzoeken van de aanvragen om erkenning als topsporter, sportbelofte en trainingspartner, en van de procedure voor het intrekken van die erkenning, worden als volgt vastgesteld :

Sporttak :

Sportbelofte tussen :

Topsporter vanaf :

Trainingspartner vanaf :

1

Atletiek vrouwen

15 jaar-25 jaar

17 jaar

17 jaar

2

Atletiek mannen

15 jaar-25 jaar

18 jaar

17 jaar

3

Atletiek buiten de baan

18 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

4

Roeien

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

5

Autosport

16 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

6

Badminton vrouwen

12 jaar-21 jaar

15 jaar

15 jaar

7

Badminton mannen

12 jaar-21 jaar

16 jaar

16 jaar

8

Baseball

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

9

Basketbal vrouwen

14 jaar-23 jaar

16 jaar

15 jaar

10

Basketbal mannen

14 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

11

Beachvolley

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

12

Engels boksen

16 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

13

Kano-kajak

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

14

Oriëntatielopen

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

15

Wegwielrennen

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

16

Wielrennen veldrijden

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

17

Baanwielrennen

15 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

18

Wielrennen BMX

14 jaar-20 jaar

16 jaar

16 jaar

19

Wielrennen trial

14 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

20

Wielrennen crosscountry

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

21

Wielrennen downhill

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

22

Wielrennen x-cross

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

23

Ruitersport

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

24

Klimsport

14 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

25

Schermen

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

26

Voetbal vrouwen

14 jaar-23 jaar

16 jaar

15 jaar

27

Voetbal mannen

14 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

28

Zaalvoetbal

14 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

29

Golf

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

30

Artistieke Gymnastiek dames

9 jaar-18 jaar

13 jaar

13 jaar

31

Artistieke Gymnastiek heren

9 jaar-18 jaar

14 jaar

14 jaar

32

Ritmische gymnastiek

9 jaar-18 jaar

13 jaar

13 jaar

33

Acrobatische gymnastiek

9 jaar-18 jaar

14 jaar

14 jaar

34

Gewichtheffen

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

35

Handbal

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

36

Hockey vrouwen (ijs- of veld-)

14 jaar-23 jaar

16 jaar

15 jaar

37

Hockey mannen (ijs- of veld-)

14 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

38

Ju-jitsu

15 jaar-21 jaar

18 jaar

18 jaar

39

Judo

15 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

40

Karate

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

41

Karting

12 jaar-20 jaar


42

Worstelen

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

43

Motorrijden

12 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

44

Zwemmen met vinnen

14 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

45

Zwemmen vrouwen

12 jaar-20 jaar

14 jaar

14 jaar

46

Zwemmen mannen

14 jaar-22 jaar

16 jaar

16 jaar

47

Open water zwemmen

14 jaar-23 jaar

14 jaar

14 jaar

48

Zwemmen (duiksport)

10 jaar-18 jaar

14 jaar

14 jaar

49

Synchroonzwemmen

10 jaar-18 jaar

14 jaar

14 jaar

50

Parachutisme

18 jaar-25 jaar

18 jaar

18 jaar

51

Kunstschaatsen

12 jaar-19 jaar

14 jaar

14 jaar

52

Snelschaatsen

14 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

53

Rolschaatsen

14 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

54

Petanque

13 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

55

Rugby

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

56

Savate

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

57

Skiën

12 jaar-23 jaar

16 jaar

16 jaar

58

Waterskiën

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

59

Redding

14 jaar-23 jaar

16 jaar

18 jaar

60

Softbal

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

61

Squash

12 jaar-21 jaar

14 jaar

14 jaar

62

Taekwondo

14 jaar-21 jaar

16 jaar

16 jaar

63

Tennis vrouwen

12 jaar-20 jaar

13 jaar

13 jaar

64

Tennis mannen

13 jaar-21 jaar

15 jaar

15 jaar

65

Tafeltennis

12 jaar-21 jaar

15 jaar

15 jaar

66

Schieten

15 jaar-25 jaar

18 jaar

18 jaar

67

Boogschieten

14 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

68

Kleischieten

16 jaar-25 jaar

18 jaar

18 jaar

69

Trampoline

9 jaar-18 jaar

14 jaar

14 jaar

70

Triatlon

15 jaar-23 jaar

17 jaar

17 jaar

71

Zweefvliegen

18 jaar-25 jaar

18 jaar

18 jaar

72

Zeilen

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar

73

Volleybal vrouwen

14 jaar-23 jaar

16 jaar

15 jaar

74

Volleybal mannen

14 jaar-23 jaar

18 jaar

16 jaar

75

Wakeboard

16 jaar-23 jaar

18 jaar

18 jaar


Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 2010 tot vaststelling van de sporttakken en de leeftijdscategorieën met het oog op de erkenning van de topsporters, sportbeloften en trainingspartners wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 9 februari 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-president en Minister van Begroting, Financiën en Sport, A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^