Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 13 oktober 2005
gepubliceerd op 28 maart 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029179
pub.
28/03/2011
prom.
13/10/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


13 OKTOBER 2005. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 februari 2002 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor gezondheidspromotie op school


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 2001 betreffende

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^